توضیحات

اگر هنگام پرواز کابل دوربین کوادکوپتر X8g سایما شما آسیب دیده یا پاره شده است می توانید با این محصول آن را جایگزین نمایید .

 

کابل دوربین کوادکوپتر X8g سایما چیست ؟

 

این کابل دوربین کوادکوپتر X8g را به بخش زیرین کواد کوپتر متصل می نماید .

با این کابل کواد فرمان های ضبط ویدئو را گرفتن عکس را به دوربین منتقل می کند و وجود آن ضروری است .

 

کابل دوربین x8g با چه دستگاه هایی سازگار است ؟

 

این کابل درواقع با دوربین و کواد کوپتر x8g سایما سازگاری کامل دارد و به صورت اورجینال از کمپانی سایما خریداری شده .

 

هم چنین در صورت نیاز می توانید دوربین کوادکوپتر x8g را از وبسایت سایما آرسی به صورت جداگانه خریداری نمایید .